Erap speaks to Jojo Binay

ERAP – Jojo, alam mo marami tayong similarities sa ating mga buhay: Naging Mayor ako – naging Mayor ka rin, Anak ko naging senador – anak mo naging sinadora rin, Asawa ko doctora, asawa mo doctora rin, Naging Vice President ako, naging Vice President ka rin. Nakulong ako, …….


hits counter